Rehabilitació i reformes

Obra nova al penedès

Joan Grimau Construccions ofereix el servei de rehabilitació de diferents tipus d’edificis com poden ser unifamiliars aïllats, habitatges unifamiliars adossats, petits edificis d’habitatges, masies, edificis industrials i comercials, entre d’altres tipus de construccions. En tots s’hi poden realitzar petites rehabilitacions o rehabilitacions d’importància, segons les necessitats de cada client.


Obra novaObra novaObra novaObra novaObra nova