Obra nova

Obra nova al penedès

Joan Grimau Construccions ofereix el servei de construcció d’obra nova en diferents àmbits, habitatges unifamiliars aïllats, habitatges unifamiliars adossats, petits edificis d’habitatges i masies, entre d’altres tipus de construccions destinades al sector residencial. Totes respecten les més estrictes indicacions de la direcció facultativa i de la propietat.


Obra novaObra novaObra novaObra novaObra nova