Notícies

Nous cursets de formació realitzats durant el 2012

Durant el període del 2012 els treballadors de l’empresa Joan Grimau Construccions, SL han realitzats cursets de formació de diferents àmbits del sector de la construcció. Els cursos han estat impartits i certificats pel Gremi de Constructors d’Obres, Generalitat de Catalunya Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

Els cursos realitzats son els següents:

- Aparells elevadors
- Rehabilitació i Enderrocs
- Paviments i Enrajolats
- Equips Manuals

Els quals se sumen amb els ja realitzats amb anterioritat també en àmbits directament relacionats amb les tasques que realitza diàriament l’empresa com d’estructura, ferralla, paleteria, muntatge de bastides i de recursos preventius de prevenció de riscos laborals.