Locals comercials

Joan Grimau Construccions ofereix el servei d'adaptació de locals comercials per a qualsevol tipus d'activitat segons les necessitats dels clients, realitzant fins i tot un claus en mà de la totalitat dels serveis que necessiti el client, cercant d'altres industrials per englobar la totalitat dels treballs a realitzar.