Informació legal

Joan Grimau Construccions SL, no es responsabilitza de la informació no elaborada per aquesta entitat o publicada sense el seu permís. Tampoc es fa responsable de la informació continguda en pàgines web alienes connectades directament o indirecta per enllaços amb les pàgines de Joan Grimau Construccions SL. La presència d'enllaços en les pàgines web de Joan Grimau Construccions SL té finalitat merament informativa i no suposa en cap cas suggeriment, invitació o recomanació d'aquests enllaços.

Joan Grimau Construccions SL declina qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d'actualitzar-los, eliminar-los, limitar-ne o impedir-ne l'accés quan ho consideri convenient.

Joan Grimau Construccions SL no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es poguessin ocasionar per utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc no es responsabilitza dels errors ocasionats per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades.

No és permès, d'acord amb la legislació vigent, la còpia, reproducció, distribució, comercialització o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació d'aquestes pàgines web, sense l'autorització prèvia de Joan Grimau Construccions SL.

Dades del responsable del web www.joangrimauconstruccions.com

Titular: Joan Grimau Construccions SL
Identificació fiscal: B63617930
Adreça: Verge de Montserrat, 23 - Sant Martí Sarroca - 08731 Barcelona
E-mail: info@joangrimauconstruccions.com

Llei de protecció de dades (LOPD)

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que, omplint qualsevol formulari en aquest lloc web, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Joan Grimau Construccions SL, amb el fi d’informar i atendre les seves demandes tot protegint-les de terceres persones que no gaudeixin del seu consentiment exprés. Tanmateix, l’informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal enviant un correu electrònic a info@joangrimauconstruccions o adreçant-se per carta a Joan Grimau Construccions SL, Verge de Montserrat, 23 - Sant Martí Sarroca - 08731 Barcelona, indicant clarament en l'assumpte: tutela de drets LOPD.

La pàgina de Joan Grimau Construccions SL sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de Joan Grimau Construccions SL, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

Joan Grimau Construccions SL garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: JOAN GRIMAU CONSTRUCCIONS, S.L.

Finalitat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials.

Legitimació: Consentiment de l’interessat.

Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir enviant un correu electrònic al responsable.

Procedència: Del propi interessat.

Informació addicional: Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la següent url: http://joangrimauconstruccions.com/info_legal.php

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: JOAN GRIMAU CONSTRUCCIONS, S.L. – NIF: B63617930

Direcció postal: C/ Girona, 8 - 08731 Sant Martí Sarroca - Barcelona

Telèfon: 938991235

Correu electrònic: info@joangrimauconstruccions.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A JOAN GRIMAU CONSTRUCCIONS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a JOAN GRIMAU CONSTRUCCIONS, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, JOAN GRIMAU CONSTRUCCIONS, S.L. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a JOAN GRIMAU CONSTRUCCIONS, S.L. procedeixen del propi interessat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).