Comunitats de veïns

Comunitats de veins

Joan Grimau Construccions ofereix el servei de manteniment o treballs diversos en comunitats de veïns de tots tipus. Realitzant les tasques específiques encomanades, destinades a la conservació, rehabilitació de façanes, reforma o reparació de qualsevol afectació relacionada amb l'edifici, tot en funció de les necessitats de cada client.

S'ofereix també el servei de gestió de la inspecció tècnica dels edificis (ITE), la qual serà obligatòria a partir del 26 de febrer de 2011 pels edificis plurifamiliars.