Assessorament tècnic

Obra nova al penedès

Joan Grimau Construccions ofereix el servei d’assessorament mitjançant diferents tècnics de la zona, amb els quals es col·labora permanentment en diferents actuacions, en funció de l’àmbit d’actuació.

Els col·laboradors són arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers tècnics i tècnics en prevenció de riscs laborals, amb els quals s’aconsegueixen les solucions que s’adaptin millor als clients, oferint així un servei complet. D’aquesta manera, podem seguir i controlar tot el procés des de l’inici fins al final donant un recolzament extra al client.